REGULAMIN STAJNI I PENSJONATU „KOWALSKI”
zwanego dalej „Ośrodkiem”


 • Przed wejściem na teren Ośrodka, należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.  Wszystkie osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu.
 • Nie zapoznanie się z treścią Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania zasad w nim zawartych.
 • Na terenie całego Ośrodka obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu.
 • Na terenie Ośrodka prosimy o zachowanie ciszy i spokoju. Pamiętając o tym , że konie są dużymi zwierzętami , które łatwo spłoszyć.
 • Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Ośrodka tylko pod opieką Rodzica / Opiekuna, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
 • Osoby niepełnoletnie nie wolno zostawiać bez opieki na terenie Ośrodka.
 • Dozwolone jest wprowadzania psów na teren Ośrodka, obowiązkowo na smyczy. Jeśli Twój pies jest agresywny, dużo szczeka, denerwuje się w towarzystwie koni, lepiej zostaw go w domu.
 • Obowiązuje całkowity zakaz dokarmiania koni, bez każdorazowej zgody Właściciela lub Instruktora.
 • Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na pastwiska lub do stajni jeśli znajdują się w niej konie.
 • Polecenia Właściciela / Instruktora mają być respektowane i wykonywane bezzwłocznie.
 • Każdy klient ma obowiązek zostawić po sobie porządek , zarówno w siodlarni , na maneżu jak i w miejscu czyszczenia i siodłania koni.
 • Po każdej jeździe klient ma obowiązek posprzątać odchody swojego wierzchowca na terenie Ośrodka.
 • Pamiętaj, że jazda konna jest niezależnie od tego czy uprawiana rekreacyjnie czy sportowo jest sportem ekstremalnym. 
 • Każda osoba , która bierze udział w nauce jazdy konnej, wyjazdach w teren lub uczestniczy w wypoczynku zobowiązana jest do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW )
 • Wszystkich uczestników jazdy konnej obowiązuje ochronne nakrycie głowy : kask lub toczek.
 • W przypadku braku odzieży i obuwia jeździeckiego zalecamy długie spodnie zakrywające kostki oraz obuwie pełne z płaską podeszwą.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Ośrodka.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Ośrodka.
 • W przypadku nieodpowiedniego zachowania pracownicy oraz obsługa stajni mają prawo wyprosić taką osobę z terenu Ośrodka.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań / wątpliwości zgłoś się do instruktora / obsługi stajni.

  Dla spraw nieuregulowanych w powyższym regulaminie obowiązują zasady bezpieczeństwa, zdrowego rozsądku i kultury osobistej.